اموزش نصب سرویس اینترنتی

آموزش نصب setting آیفون

برای نصب اتوماتیک اینجا را کلیک نمایید


*آموزش OpenVpn 

۱.برنامه OpenVpn را نصب کنید

۲.سپس فایل New File را در OpenVpn انتقال دهید.


آموزش نصب سیسکو  آیفون

*لیست سرور های جدید : 

1.c.rahanet.net:800

2.c1.rahanet.net:800

3.c2.rahanet.net:800

4.c3.rahanet.net:800

5.c4.rahanet.net:800


آموزش نصب سیسکو  آیفون

۱.ابتدا فایل cisco annyconnect را از App Store  دانلود کنید.

۲.پس از نصب برنامه cisco annyconnect را باز کنید و بر روی Allow کلیک کنید.
۳.بر روی connections کلیک کنید.

۴.بر روی Add VPN Connection کلیک کنید.

۵.سپس مطابق عکس زیر جای خالی رو به روی سرور را با c.rahanet.net:800 و یا  c4.rahanet.net:800 پرنمایید و سپس بر روی save
کلیک کنید.

۶.سپس به صفحه اصلی cisco annyconnect بروید.

۷.annyConnect VPN را ON کنید

۸.نام کاربری خود را وارد کنید و بر روی connect کلیک نمایید.

۹.رمز عبور خود را وارد نمایید و بر روی connect کلیک کنید.

۱۰.پس از اتصال علامت VPN در بالا ظاهر می گردد.


آموزش نصب سیسکو اندروید

۱.نرم افزار AnyConnect را دانلود کنید.
۲.بری روی Connections کلیک کنید.

۳.آدرس سرور را مطابق شکل زیر وارد کنید و برروی Done کلیک نمایید.

۴.سپس به صفحه اصلی openconnect برگردید و بر روی پروفایل ساخته شده کلیک کنید.
۵.سپس از شما نام کاربری خواسته می شود، آن را وارد کنید
۶.پس از آن از شما رمز عبور خواسته می شود، آن را نیز وارد نمایید.


آموزش نصب سیسکو  ویندوز

 

۱.ابتدا فایل نرم افزار سیسکو را از اینجا دانلود کنید.
۲.سپس سیسکو را بر روی ویندوزتان نصب کنید و در نهایت آن را باز کنید.
۳.آدرس سرور را مطابق شکل زیر وارد کنید و بر روی connect کلیک کنید.

۴.نام کاربری خود را وارد کنید.

۵.رمز عبور خود را وارد کنید.


آموزش نصب سیسکو  مک

 

۱.ابتدا فایل اتصال را از اینجا دانلود کنید.
۲.فایل را باز کنید و آن را نصب کرده سپس آدرس سرور را c.rahanet.net:800 وارد کنید و بر روی connect کلیک نمایید.

۳.نام کاربری V.P.N خود را وارد نمایید و بر روی connect کلیک کنید.

۴.سپس رمز عبور V.P.N خود را وارد کرده و بر روی connect کلیک نمایید.